• 609 965 613
  • sikoraclinic@gmail.com

dr n. med. Ala Petrouk

Ukończyłam studia na Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Mińsku, gdzie wykładałam również przedmiot „Stomatologia ogólna” do 2023 r., odbyłam rezydenturę na kierunku stomatologia zachowawcza, posiadam tytuł profesora nadzwyczajnego.  Prowadzę leczenie zachowawcze i protetyczne. Obecnie wciąż odkrywam nowe technologie i stosuję je w praktyce.