• 609 965 613
  • sikoraclinic@gmail.com

Plany leczenia

Plan leczenia stomatologicznego jest to pisemne podsumowanie wszystkich problemów leczniczych pacjenta, wraz z kompleksowym zaplanowaniem osiągnięcia stanu pełnego zdrowia jamy ustnej. Zdarza się, że pacjenci skarżą się, iż całe życie leczą zęby, a one i tak są zniszczone. Takie efekty są spowodowane doraźnym zaleczaniem problemów stomatologicznych, zamiast podejściem do leczenia metodycznie, zgodnie ze wszystkimi 7 etapami leczenia stomatologicznego. Tak, jak w celu wybudowania stablinego domu niezbędny jest dobry projekt, tak kompleksowe leczenie stomatologiczne, zgodne z zasadami sztuki medycznej, pozwala zachować zdrowie jamy ustnej nawet do końca życia. Jak wygląda przebieg leczenia? Oto uproszczony schemat:

pierwsza wizyta: Lekarz stomatolog poznaje problemy stomatologiczne pacjenta i jego oczekiwania odnośnie efektów leczenia. Następnie wykonuje pełną diagnostykę stomatologiczną na którą składają się:

po omówieniu z pacjentem zauważonych problemów stomatologicznych, lekarz umawia następną wizytę. Następnie stomatolog tworzy plan leczenia. W zależności od potrzeb, plan leczenia konsultowany jest z lekarzami różnych specjalności: protetykiem, ortodontą, implantologiem czy endodontą.

druga wizyta: Na tej wizycie lekarz ma wydrukowany kompleksowy plan leczenia stomatologicznego i przedstawia go pacjentowi. Wyjaśnia wszelkie zapytania i wątpliwości. Pacjent po takiej wizycie zna swoje problemy stomatologiczne, zalecaną kolejność ich leczenia oraz ryzyka mogące wyniknąć w przypadku zaniechania takiego leczenia. Leczenie stomatologiczne wykonywane zgodnie z przedstawionym planem, daje największą pewność właściwego podejścia do problemów zdrowotnych pacjenta oraz szansę zachowania zębów pacjenta nawet do końca życia. W przeciwieństwie to leczenia doraźnego, akcydentalnego, maskującego tylko faktyczne potrzeby zdrowotne w jamie ustnej.

Najczęściej zadawane pytania:

Jak wygląda stomatologiczny plan leczenia? – Przykładowy plan składa się z 2 części. Z części opisowej, w której są opisane wszystkie szczegóły i koszty leczenia, oraz części wizualnej, na której pacjent może zobaczyć swoje problemy lecznicze na zdjęciach wewnątrzustnych wykonanych na pierwszej wizycie. Przykładowa część opisowa, widoczna jest na zdjęciach obok.

Czy plan leczenia obliguje mnie do rozpoczęcia leczenia? – Kompleksowy plan leczenia jest wskazówką dla pacjenta, sygnalizującą mu jego problemy stomatologiczne. Pacjent sam podejmuje decyzje, czy kontynuuje leczenie dentystyczne zgodnie z przedstawionym planem. Zachowanie zębów do końca życia jest jak najbardziej możliwe, wymaga jednak prawidłowego leczenia stomatologicznego, oraz regularnych wizyty higienizacyjnych w celu zachowania zdrowia jamy ustnej.