• 609 965 613
  • sikoraclinic@gmail.com

Osocze bogatopłytkowe (PRP) w stomatologii

Co to jest osocze bogatopłytkowe?

Osocze bogatopłytkowe, inaczej PRP (Platelet Rich Plasma) to preparat krwiopochodny, zawierający skoncentrowane płytki krwi zawieszone w niewielkiej ilości osocza.

Jak pozyskuje się osocze? Z pobranej od pacjenta krwi obwodowej. Na skutek jej wirowania, wyodrębnione zostają poszczególne składniki morfotyczne w zależności od ich ciężaru. Dochodzi wówczas do zagęszczenia koncentracji płytek krwi.

PRP w praktyce chirurgicznej może przynieść korzystne rezultaty, takie jak:

W badaniach oceniających czas gojenia ran po ekstrakcji zębów stwierdzono, że po leczeniu
z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego, gojenie następowało prawie sześć razy szybciej
niż w przypadku grupy kontrolnej bez zastosowania PRP.

Powszechne zabiegi stomatologiczne, w których stosuje się PRP, obejmują zabiegi chirurgiczne, naprawę, rekonstrukcję żuchwy, chirurgiczne naprawy rozszczepów zębodołowych, leczenie wad kostnych przyzębia i okołoplastyczne zabiegi rekonstrukcyjne. Znajduje również zastosowanie w zabiegach związanych z wszczepieniem implantów zębowych.

Wprowadzenie osocza bogatopłytkowego (PRP) do zębodołu po wykonaniu egzodoncji – poprawia gojenie się tkanek miękkich, a także wpływa na proces regeneracji kości. Jednym z wysoce istotnych czynników wzrostu wspomaganych przez obecność PRP jest białko morfogenetyczne kości (BMP).

Wskazania w stomatologii:

Istnieje wiele dowodów klinicznych, pochodzących zarówno z badań prowadzonych na zwierzętach, jak i ludziach, które wykazują, że BMP jest istotnym czynnikiem w tworzeniu nowej kości. Związek między PRP i BMP jest wysoce istotny dla stomatologów w zabiegach umieszczania implantów.

Osocze bogatopłytkowe (PRP) pozwala na wyhodowanie nowej kości w szybszym tempie niż tradycyjne metody regeneracji tkanki kostnej. PRP wykazał bardzo dobre wyniki w zabiegach przyzębia. Natomiast podczas procesu gojenia okołowierzchołkowego, wydłużania korzenia i pogrubiania ściany zębiny w martwiczych, niedojrzałych zębach stałych nad zakrzepem, osocze bogatopłytkowe działa jak rusztowanie ze skoncentrowanymi mikrocząsteczkami lub magazyn czynników wzrostu.