• 609 965 613
  • sikoraclinic@gmail.com

lek. stom. W. Klimański

Jednym z głównych elementów leczenia stomatologicznego pacjentów jest leczenie chirurgiczne i implantologiczne. Od około 30 lat pracuję jako chirurg implantolog. Mam za sobą lata szkoleń w zawodzie w różnych krajach, udział w dziesiątkach kongresów i konferencji. Głównym efektem mojej pracy są szczęśliwe uśmiechy moich pacjentów.

  • W 1993 roku ukończyłem Państwowy Instytut Medyczny w Mińsku;
  • Wielokrotnie uczestniczyłem w zaawansowanych szkoleniach na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej BelMAPO;
  • Odbyłem staż z implantologii w Izraelu;
  • Zdobyłem nagrodę firmy Vanwei Biomed jako odnoszący sukcesy implantolog w 2014 roku;
  • Posiadam szereg prac opublikowanych w naukowych publikacjach medycznych.